STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64721 18011364/HSCBA-HN 180001565/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

64722 18011362/HSCBA-HN 180001566/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Khay quả đậu

Còn hiệu lực

64723 18011365/HSCBA-HN 180001567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

64724 18011363/HSCBA-HN 180001568/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

64725 18011747/HSCBMB-HN 180000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực