STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64731 18011186/HSCBA-HN 180001426/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Hộp dụng cụ tiệt trùng bằng inox

Còn hiệu lực

64732 18011200/HSCBA-HN 180001427/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường bệnh nhân 2 tay quay

Còn hiệu lực

64733 18011187/HSCBA-HN 180001428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Hộp dụng cụ bằng inox

Còn hiệu lực

64734 18011201/HSCBA-HN 180001429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Giường cấp cứu đa năng

Còn hiệu lực

64735 18011175/HSCBA-HN 180001430/PCBA-HN

CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT QUANG MINH Máy rửa phim X-quang tự động

Còn hiệu lực