STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64776 19013208/HSCBA-HN 190000687/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT VẠN PHÚC Băng khớp vai

Còn hiệu lực

64777 19006401/HSCBSX-HN 190000018/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch dùng trọng lực (Intrafix Primeline)

Còn hiệu lực

64778 19012307/HSCBA-HCM 190000582/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

64779 19012276/HSCBA-HCM 190000583/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Tủ sấy dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

64780 19012067/HSCBA-HCM 190000584/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GEL SIÊU ÂM (Ultrasound transmission Gel)

Còn hiệu lực