STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64816 17008562/HSCBMB-HCM 170000387/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI METRAN

Còn hiệu lực

64817 17008563/HSCBMB-HCM 170000386/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HMT

Còn hiệu lực

64818 17008588/HSCBMB-HCM 170000385/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE TOÀN DIỆN VN

Còn hiệu lực

64819 17008585/HSCBMB-HCM 170000384/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT

Còn hiệu lực

64820 17008590/HSCBMB-HCM 170000383/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SUNMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực