STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64826 18011733/HSCBMB-HN 180000217/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY

Còn hiệu lực

64827 18011261/HSCBA-HN 180001488/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Máy phân tích chất lượng tinh trùng

Còn hiệu lực

64828 18011229/HSCBA-HN 180001489/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Tủ sấy khô

Còn hiệu lực

64829 18009025/HSCBMB-HCM 180000181/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VHL HEALTHCARE

Còn hiệu lực

64830 18011266/HSCBA-HN 180001477/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT DUNG DỊCH TẨY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ MEDZAVY

Còn hiệu lực