STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64831 18011122/HSCBA-HN 180001354/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED BƠM TIÊM VÀ PHỤ KIỆN DÙNG TRONG PHẪU THUẬT (SYRINGE, NEEDLE)

Còn hiệu lực

64832 18011123/HSCBA-HN 180001355/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ CẮT, DAO, CÁN DAO, LƯỠI (BLADE) DÙNG TRONG PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

64833 18011124/HSCBA-HN 180001356/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT XƯƠNG

Còn hiệu lực

64834 18011125/HSCBA-HN 180001357/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ DÙNG TRONG PHẪU THUẬT, KHÁM SẢN KHOA

Còn hiệu lực

64835 18011128/HSCBA-HN 180001358/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED DỤNG CỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ, PHẪU THUẬT MẮT-TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực