STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64841 20000527/HSCBA-NB 200000015/PCBA-NB

CÔNG TY TNHH PHAMPHARCO THÔNG XOANG HỌ PHẠM VĂN

Còn hiệu lực

64842 20014998/HSCBA-HN 200000385/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VINAPHACO Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

64843 20014994/HSCBA-HN 200000386/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH AION VIỆT NAM XỊT XOANG OGA

Còn hiệu lực

64844 20012399/HSCBMB-HN 200000058/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG ĐÔNG

Còn hiệu lực

64845 20014988/HSCBA-HN 200000387/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VŨ PHẠM Dung dịch vệ sinh mũi Sea Mar

Còn hiệu lực