STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64921 20013791/HSCBA-HCM 200000324/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Rơ Lưỡi Em Bé Do Pha

Còn hiệu lực

64922 20013790/HSCBA-HCM 200000325/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Băng Gạc Y Tế Do Pha

Còn hiệu lực

64923 20013796/HSCBA-HCM 200000326/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Kìm mang kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

64924 20013778/HSCBA-HCM 200000327/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Thiết bị làm đẹp đa năng chống lão hóa

Còn hiệu lực

64925 20013779/HSCBA-HCM 200000328/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Thiết bị làm đẹp nâng cơ, chống lão hóa

Còn hiệu lực