STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64961 17008902/HSCBA-HCM 170003006/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM Dung dịch bảo quản tế bào Novaprep

Còn hiệu lực

64962 17008901/HSCBA-HCM 170003007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Que thử dùng cho máy xét nghiệm đường huyết

Còn hiệu lực

64963 17000006/HSCBMB-VP 180000002/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐỨC NGUYÊN KHANG

Còn hiệu lực

64964 17000005/HSCBMB-VP 180000001/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM

Còn hiệu lực

64965 17009647/HSCBA-HN 170002939/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH Cồn sát trùng dụng cụ 70 độ

Còn hiệu lực