STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64971 20014983/HSCBA-HN 200000488/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ nạo nha chu

Còn hiệu lực

64972 20014984/HSCBA-HN 200000489/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ thám châm

Còn hiệu lực

64973 20015088/HSCBA-HN 200000491/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Cánh tay treo trần

Còn hiệu lực

64974 20015080/HSCBA-HN 200000492/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Đèn tiểu phẫu (đèn khám và làm thủ thuật cho bệnh nhân)

Còn hiệu lực

64975 20015091/HSCBA-HN 200000493/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ đầu giường

Còn hiệu lực