STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61 000.00.19.H26-240219-0011 240000260/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PARIS - PHÁP Nước súc miệng

Còn hiệu lực

62 000.00.19.H29-240205-0001 240000373/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM Máy đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

63 000.00.19.H29-240203-0001 240000305/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN Găng tay y tế

Còn hiệu lực

64 000.00.19.H29-240216-0001 240000304/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Miếng bù da (Bolus)

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H29-240216-0005 240000303/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Gối kê hỗ trợ

Còn hiệu lực