STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
61 000.00.04.G18-220520-0023 220002289/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm đông máu định lượng yếu tố XIII

Còn hiệu lực

62 000.00.19.H26-220513-0001 220001581/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Đèn mổ

Còn hiệu lực

63 000.00.17.H54-220517-0001 220000021/PCBMB-TB

NHÀ THUỐC SỐ 04 TRƯỜNG MAI

Còn hiệu lực

64 000.00.17.H54-220516-0001 220000002/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO

Còn hiệu lực

65 000.00.19.H29-220517-0022 220001653/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM Lưỡi cắt bào, luồn mô khớp vai

Còn hiệu lực