STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65001 18010515/HSCBA-HCM 180001534/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Máy rửa phim X Quang

Còn hiệu lực

65002 18010516/HSCBA-HCM 180001535/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Giường bệnh nhân các loại điều khiển bằng cơ và bằng điện

Còn hiệu lực

65003 18010517/HSCBA-HCM 180001536/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Tủ đầu giường các loại

Còn hiệu lực

65004 18010521/HSCBA-HCM 180001537/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

65005 18010306/HSCBA-HCM 180001538/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG TIẾN Máy Sequencing NGS BES 4000 ( CapitalBioTM BioelectronSeq 4000 Sequencer )

Còn hiệu lực