STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65006 170000001/HSCBMB-ĐL 170000001/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

65007 17008773/HSCBMB-HCM 170000553/PCBMB-HCM

CÔNG TY CP SX-TM VÀ DỊCH VỤ HOÀN CHÂU

Còn hiệu lực

65008 17009292/HSCBA-HN 170002550/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO KHOAN PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

65009 17009291/HSCBA-HN 170002551/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO ĐÈN KHÁM TAI MŨI HỌNG ( treo trán )

Còn hiệu lực

65010 17009293/HSCBA-HN 170002552/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO Đèn mổ 2 nhánh ≥ 160,000 Lux có camera

Còn hiệu lực