STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65016 20013835/HSCBA-HCM 200000445/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

65017 20013824/HSCBA-HCM 200000446/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD là dung dịch đệm dùng trong xét nghiệm protein huyết tương

Còn hiệu lực

65018 20013825/HSCBA-HCM 200000447/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Phân đoạn cuvet

Còn hiệu lực

65019 20013826/HSCBA-HCM 200000448/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Nắp chống bay hơi

Còn hiệu lực

65020 20013827/HSCBA-HCM 200000449/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dải pha loãng

Còn hiệu lực