STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65026 20013833/HSCBA-HCM 200000455/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

65027 20013890/HSCBA-HCM 200000456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

65028 20013889/HSCBA-HCM 200000457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Túi chườm

Còn hiệu lực

65029 20013888/HSCBA-HCM 200000458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Nón phẫu thuật

Còn hiệu lực

65030 20013908/HSCBA-HCM 200000460/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC VŨ ĐỨC VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA NỮ OA

Còn hiệu lực