STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65056 17009203/HSCBA-HN 170002545/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

65057 17009206/HSCBA-HN 170002546/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Máy phân tích sinh hóa tự động và phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

65058 17009205/HSCBA-HN 170002547/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Máy phân tích khí máu và phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

65059 17008441/HSCBA-HCM 170002571/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAN Hóa chất chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

65060 17008442/HSCBA-HCM 170002572/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAN Hóa chất chuẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực