STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65101 17008409/HSCBA-HCM 170002540/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA Đồ đựng nước tiểu hay túi chứa nước tiểu

Còn hiệu lực

65102 17008341/HSCBA-HCM 170002541/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Bộ chuyển đổi kỹ thuật số dùng cho Máy X-quang (Tấm nhận ảnh kỹ thuật số)

Còn hiệu lực

65103 17008247/HSCBA-HCM 170002544/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Chỉ co nướu

Còn hiệu lực

65104 17008417/HSCBA-HCM 170002545/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Mặt gương

Còn hiệu lực

65105 17008437/HSCBA-HCM 170002546/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA Hệ thống ghế máy nha khoa và phụ kiện

Còn hiệu lực