STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65111 20006462/HSCBSX-HN 200000022/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ BỘ QUẦN ÁO PHẪU THUẬT - PHÒNG DỊCH

Còn hiệu lực

65112 19012322/HSCBMB-HN 200000072/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CHÌA KHÓA VÀNG

Còn hiệu lực

65113 20015064/HSCBA-HN 200000458/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

65114 20015063/HSCBA-HN 200000459/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Kính hiển vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

65115 20012403/HSCBMB-HN 200000073/PCBMB-HN

CÔNG TY CP HỢP TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT PHÁP

Còn hiệu lực