STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65116 20014888/HSCBA-HN 200000318/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

65117 20014889/HSCBA-HN 200000319/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp đáy mắt không nhỏ giãn

Còn hiệu lực

65118 20014892/HSCBA-HN 200000320/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Bàn, ghế khám khúc xạ

Còn hiệu lực

65119 20014903/HSCBA-HN 200000321/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thiết bị tập nhược thị

Còn hiệu lực

65120 20014668/HSCBA-HN 200000322/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN MÁY XÉT NGHIỆM VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI

Còn hiệu lực