STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65121 20014916/HSCBA-HN 200000323/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dụng cụ cố định ống nội khí quản Thomas

Còn hiệu lực

65122 20014914/HSCBA-HN 200000324/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Nẹp cổ Stifneck

Còn hiệu lực

65123 20014817/HSCBA-HN 200000325/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Dụng cụ cố định đầu SpeedBlocks

Còn hiệu lực

65124 20014797/HSCBA-HN 200000326/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Máy tính bảng MED-TAB v.2

Còn hiệu lực

65125 20014900/HSCBA-HN 200000328/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Cáng và phụ kiện

Còn hiệu lực