STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65141 20013644/HSCBA-HCM 200000208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy hàn ống túi máu cầm tay

Còn hiệu lực

65142 20013646/HSCBA-HCM 200000209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy hàn ống túi máu để bàn

Còn hiệu lực

65143 20013615/HSCBA-HCM 200000210/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy chiết xuất thành phần máu

Còn hiệu lực

65144 20013639/HSCBA-HCM 200000211/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy kiểm soát lấy máu

Còn hiệu lực

65145 20013640/HSCBA-HCM 200000212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Máy kiểm soát lấy máu

Còn hiệu lực