STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65146 19000003/HSCBSX-BG 190000001/PCBSX-BG

CÔNG TY TNHH NGÂN KIỀU PHARMA Dung dịch vệ sinh tai- mũi - họng- răng miệng

Còn hiệu lực

65147 19000408/HSHNPL-BYT 19000653/BYT-CCHNPL

NGUYỄN BẢO HƯƠNG

Còn hiệu lực

65148 19000216/HSHNPL-BYT 19000479/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TRƯỜNG AN

Còn hiệu lực

65149 19000504/HSCBMB-LA 190000002/PCBMB-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA

Còn hiệu lực

65150 19000531/HSCBA-ĐN 190000049/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HISAMITSU VIỆT NAM SALONPAS JIKABARI

Còn hiệu lực