STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65151 20012378/HSCBMB-HN 200000036/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

65152 20014897/HSCBA-HN 200000309/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PARIS MIKI VIỆT NAM Thấu kính (có độ cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

65153 20012376/HSCBMB-HN 200000033/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

65154 20014838/HSCBA-HN 200000311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bộ đặt nội khí quản và phụ kiện

Còn hiệu lực

65155 20014906/HSCBA-HN 200000316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực