STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65176 20013653/HSCBA-HCM 200000203/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng kết dính co giãn hai chiều Mollelast haft

Còn hiệu lực

65177 20013654/HSCBA-HCM 200000204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng dính cố định Porofix

Còn hiệu lực

65178 20013655/HSCBA-HCM 200000205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng ép sức căng ngắn Rosidal K

Còn hiệu lực

65179 20013657/HSCBA-HCM 200000206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng đệm mềm Rosidal soft

Còn hiệu lực

65180 20013658/HSCBA-HCM 200000207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng giữ dạng ống Tg Tubular Bandage

Còn hiệu lực