STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65206 18010198/HSCBA-HCM 180001230/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

65207 18010203/HSCBA-HCM 180001231/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

65208 18009967/HSCBA-HCM 180001194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Hệ thống khuôn trám dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

65209 18010116/HSCBA-HCM 180001195/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc DECOMED

Còn hiệu lực

65210 18010117/HSCBA-HCM 180001196/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng không thấm nước, có gạc DECOMED

Còn hiệu lực