STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65216 19012711/HSCBA-HCM 190000983/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Miếng nhựa gắn bên trong hàm giả tháo lắp

Còn hiệu lực

65217 19012712/HSCBA-HCM 190000984/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Khuông đúc trụ phục hình

Còn hiệu lực

65218 19012713/HSCBA-HCM 190000985/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ vặn nha khoa

Còn hiệu lực

65219 19012716/HSCBA-HCM 190000986/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Dụng cụ tháo lắp hàm giả

Còn hiệu lực

65220 19009332/HSCBMB-HCM 190000162/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ BẢO MINH

Còn hiệu lực