STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65246 20014776/HSCBA-HN 200000258/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM GRAND PRIX Cáng cứu thương

Còn hiệu lực

65247 20012369/HSCBMB-HN 200000027/PCBMB-HN

CÔNG TY CÁ»” PHÁº¦N IN HÀ NÁ»˜I

Còn hiệu lực

65248 20012368/HSCBMB-HN 200000028/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM

Còn hiệu lực

65249 20003330/HSCBSX-HCM 200000003/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Gạc rơ lưỡi Dopha

Còn hiệu lực

65250 20003332/HSCBSX-HCM 200000004/PCBSX-HCM

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HETOT Nước sát khuẩn nhanh Fresh Clean

Còn hiệu lực