STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65251 19011923/HSCBMB-HN 190000057/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MEDITAB

Còn hiệu lực

65252 19012713/HSCBA-HN 190000404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ taro dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

65253 19000280/HSCBA-TH 190000005/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy phân tích miễn dịch nhanh

Còn hiệu lực

65254 19000281/HSCBA-TH 190000006/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Test sử dụng cho máy phân tích miễn dịch nhanh

Còn hiệu lực

65255 19000282/HSCBA-TH 190000007/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Test thử chất gây nghiện

Còn hiệu lực