STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65256 19012888/HSCBA-HN 190000395/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Cáng đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực

65257 19012881/HSCBA-HN 190000396/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao

Còn hiệu lực

65258 19012891/HSCBA-HN 190000397/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯNG Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

65259 19012899/HSCBA-HN 190000398/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

65260 19012898/HSCBA-HN 190000399/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED Xe đẩy dụng cụ

Còn hiệu lực