STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65266 19000605/HSCBMB-NĐ 190000001/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HIỆP

Còn hiệu lực

65267 19000016/HSCBSX-NĐ 190000001/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Nước muối T-T

Còn hiệu lực

65268 19012036/HSCBA-HCM 190000348/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc đặt xung quanh đường truyền Metalline®

Còn hiệu lực

65269 19012031/HSCBA-HCM 190000349/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Gạc làm sạch vết thương Debrisoft®

Còn hiệu lực

65270 19012058/HSCBA-HCM 190000350/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng keo có gạc vô trùng trong suốt Curapor® transparent

Còn hiệu lực