STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65271 19000284/HSCBA-TH 190000009/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đèn mổ

Còn hiệu lực

65272 19011981/HSCBA-HCM 190000364/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA ĐẶNG HD

Còn hiệu lực

65273 19011929/HSCBA-HCM 190000366/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M™ Blenderm™ Surgical Tape

Còn hiệu lực

65274 19012065/HSCBA-HCM 190000368/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN OVI VINA Băng keo y tế ((Vchanselab)

Còn hiệu lực

65275 19012061/HSCBA-HCM 190000369/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ARUM Dụng cụ bằng nhựa Nosefrida dùng để hút mũi

Còn hiệu lực