STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65276 19012027/HSCBA-HCM 190000373/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Phim X-quang y tế (Medical X-ray film)

Còn hiệu lực

65277 19012023/HSCBA-HCM 190000374/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM GĂNG Y TẾ CỔ TAY DÀI

Còn hiệu lực

65278 19000507/HSCBA-NB 190000001/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Dây dẫn oxy MPV

Còn hiệu lực

65279 19000604/HSCBMB-NĐ 190000002/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI SƠN

Còn hiệu lực

65280 19000605/HSCBMB-NĐ 190000001/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HIỆP

Còn hiệu lực