STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65291 19012056/HSCBA-HCM 190000357/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Miếng dán phẫu thuật vô trùng Raucodrape®

Còn hiệu lực

65292 19012057/HSCBA-HCM 190000358/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng keo có gạc vô trùng Curapor®

Còn hiệu lực

65293 19012040/HSCBA-HCM 190000360/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH LARMES ETR 0,18%

Còn hiệu lực

65294 19012050/HSCBA-HCM 190000363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROBERT Giường hồi sức cấp cứu

Còn hiệu lực

65295 19012016/HSCBA-HCM 190000342/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Phim in y tế khô

Còn hiệu lực