STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65301 19012842/HSCBA-HN 190000355/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Máy ủ lai

Còn hiệu lực

65302 19012827/HSCBA-HN 190000357/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM I.D Bracelets (Vòng tay cho bệnh nhân)

Còn hiệu lực

65303 19012766/HSCBA-HN 190000358/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh khớp háng

Còn hiệu lực

65304 19012711/HSCBA-HN 190000359/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cờ lê dùng trong phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

65305 19012712/HSCBA-HN 190000360/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ róc mài xương

Còn hiệu lực