STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65311 19012839/HSCBA-HN 190000351/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Ghế máy răng KLT-6210 S1

Còn hiệu lực

65312 19012724/HSCBA-HN 190000352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy xét nghiệm miễn dịch ELISA

Còn hiệu lực

65313 19012723/HSCBA-HN 190000353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

65314 19012666/HSCBA-HN 190000354/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

65315 19012842/HSCBA-HN 190000355/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Máy ủ lai

Còn hiệu lực