STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65316 19011936/HSCBMB-HN 190000050/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH AC PHARMA

Còn hiệu lực

65317 19011937/HSCBMB-HN 190000049/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO GIA KHÁNH

Còn hiệu lực

65318 19011938/HSCBMB-HN 190000048/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH

Còn hiệu lực

65319 19011934/HSCBMB-HN 190000047/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO MINH

Còn hiệu lực

65320 19000738/HSCBSX-BD 190000004/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Giường tay quay

Còn hiệu lực