STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65346 19012009/HSCBA-HCM 190000330/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG SẢN PHẨM NHA KHOA MEKONG Bộ dụng cụ phẫu thuật chân răng nhân tạo

Còn hiệu lực

65347 19012010/HSCBA-HCM 190000331/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Bộ đặt nội khí quản người lớn/ trẻ em / sơ sinh dùng trong y khoa và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

65348 19012011/HSCBA-HCM 190000334/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT Máy in phim khô

Còn hiệu lực

65349 19012015/HSCBA-HCM 190000335/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Đèn đọc phim

Còn hiệu lực

65350 19012014/HSCBA-HCM 190000336/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH YASEE VIỆT NAM Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực