STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65441 19000354/HSHNPL-BYT 19000645/BYT-CCHNPL

ĐỖ THANH HẢI

Còn hiệu lực

65442 19000349/HSHNPL-BYT 19000643/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐẠI NGHĨA

Còn hiệu lực

65443 19000348/HSHNPL-BYT 19000641/BYT-CCHNPL

LƯƠNG HOÀNG KIM

Còn hiệu lực

65444 19000346/HSHNPL-BYT 19000639/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THUẦN

Còn hiệu lực

65445 19000342/HSHNPL-BYT 19000637/BYT-CCHNPL

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực