STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65446 19000340/HSHNPL-BYT 19000635/BYT-CCHNPL

VŨ HOÀNG VIỆT

Còn hiệu lực

65447 19000320/HSHNPL-BYT 19000633/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THÚY LOAN

Còn hiệu lực

65448 19000316/HSHNPL-BYT 19000631/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VIẾT CÔNG

Còn hiệu lực

65449 19000315/HSHNPL-BYT 19000629/BYT-CCHNPL

LÂM THỊ QUẾ NGỌC

Còn hiệu lực

65450 19000313/HSHNPL-BYT 19000627/BYT-CCHNPL

NGÔ THỊ THU TRANG

Còn hiệu lực