STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65466 19000283/HSHNPL-BYT 19000581/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN HÀO

Còn hiệu lực

65467 19000282/HSHNPL-BYT 19000579/BYT-CCHNPL

HOÀNG QUỐC TUẤN

Còn hiệu lực

65468 19000280/HSHNPL-BYT 19000577/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

65469 19000204/HSHNPL-BYT 19000575/BYT-CCHNPL

TRỊNH BÁ MAI

Còn hiệu lực

65470 19000279/HSHNPL-BYT 19000573/BYT-CCHNPL

HOÀNG ANH TUẤN

Còn hiệu lực