STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65561 19014571/HSCBA-HN 200000027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Giường điện hồi sức cấp cứu tích cực cho bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

65562 19014574/HSCBA-HN 200000028/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Giường điện bệnh nhân điều trị nội trú và phụ kiện

Còn hiệu lực

65563 19014572/HSCBA-HN 200000029/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NỘI TRÚ

Còn hiệu lực

65564 19014570/HSCBA-HN 200000030/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Cáng đẩy bệnh nhân cấp cứu và phụ kiện

Còn hiệu lực

65565 19014573/HSCBA-HN 200000031/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI Giường điện hồi sức cấp cứu tích cực cho bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực