STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65566 19014606/HSCBA-HN 200000033/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Máy hút sữa Spectra Wide, hoạt động bằng tay

Còn hiệu lực

65567 19014550/HSCBA-HN 200000034/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Ống chứa mẫu

Còn hiệu lực

65568 19014585/HSCBA-HN 200000035/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Bàn mổ

Còn hiệu lực

65569 19014586/HSCBA-HN 200000036/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Bàn khám sản

Còn hiệu lực

65570 19014587/HSCBA-HN 200000037/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 4V Bàn đẻ

Còn hiệu lực