STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65576 19013400/HSCBA-HCM 200000021/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT DỤNG CỤ PHỤC HÌNH CHO IMPLANT

Còn hiệu lực

65577 19013359/HSCBA-HCM 200000022/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Tấm lót y tế

Còn hiệu lực

65578 19013434/HSCBA-HCM 200000023/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Đánh bóng composite

Còn hiệu lực

65579 19013444/HSCBA-HCM 200000025/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MÁY LÀM MẮT KÍNH Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

65580 19009451/HSCBMB-HCM 200000006/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Còn hiệu lực