STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65581 19009447/HSCBMB-HCM 200000005/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT

Còn hiệu lực

65582 20014659/HSCBA-HN 200000041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DEVI GLOBAL VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TÂN NƯƠNG

Còn hiệu lực

65583 19014556/HSCBA-HN 200000013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Dung dịch Xịt mũi họng Propolis Hazel

Còn hiệu lực

65584 19014547/HSCBA-HN 200000016/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

65585 19014562/HSCBA-HN 200000012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Forceps, dụng cụ kẹp, gắp, giữ sỏi đường mật

Còn hiệu lực