STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65586 19012335/HSCBMB-HN 200000004/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ KHÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

65587 19012333/HSCBMB-HN 200000003/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ Y TẾ HAB VIỆT NAM

Còn hiệu lực

65588 19012331/HSCBMB-HN 200000002/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BÌNH AN

Còn hiệu lực

65589 19012332/HSCBMB-HN 200000001/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MT6

Còn hiệu lực

65590 19014610/HSCBA-HN 200000001/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM Bông chăm sóc vùng mắt BlefariTTO có tác dụng chống nhiễm trùng

Còn hiệu lực