STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65591 19014612/HSCBA-HN 200000003/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Q&V VIỆT NAM Gel dưỡng vùng mắt BlefariTTO có tác dụng chống nhiễm trùng

Còn hiệu lực

65592 19014630/HSCBA-HN 200000004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đựng dụng cụ cấp cứu

Còn hiệu lực

65593 19014631/HSCBA-HN 200000005/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

65594 19014632/HSCBA-HN 200000006/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường nhi

Còn hiệu lực

65595 19014633/HSCBA-HN 200000007/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường đẻ điều khiển điện

Còn hiệu lực