STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65596 19014634/HSCBA-HN 200000008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

65597 19014635/HSCBA-HN 200000009/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Ghế chức năng

Còn hiệu lực

65598 19014637/HSCBA-HN 200000010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Cáng vận chuyển bệnh nhân kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

65599 19014552/HSCBA-HN 200000011/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG BĂNG ÉP CẦM MÁU

Còn hiệu lực

65600 19006434/HSCBSX-HN 200000001/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Túi đựng dụng cụ tiệt khuẩn

Còn hiệu lực