STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65616 19013405/HSCBA-HCM 200000016/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Giường bệnh viện và linh kiện kèm theo.

Còn hiệu lực

65617 19009431/HSCBMB-HCM 200000004/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE

Còn hiệu lực

65618 19009448/HSCBMB-HCM 200000003/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK GALAXY VIỆT NAM

Còn hiệu lực

65619 19009449/HSCBMB-HCM 200000002/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TOÀN THẮNG

Còn hiệu lực

65620 19009450/HSCBMB-HCM 200000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA

Còn hiệu lực