STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65621 19000001/HSCBA-QT 200000001/PCBA-QT

PROJECT BOM Kính soi đáy mắt kỹ thuật số EYELIKE

Còn hiệu lực

65622 19013462/HSCBA-HCM 190001606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA ĐÀ Xe đẩy đồ vải

Còn hiệu lực

65623 19013461/HSCBA-HCM 190001607/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA ĐÀ Tủ đầu giường Inox

Còn hiệu lực

65624 19013459/HSCBA-HCM 190001608/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOA ĐÀ Giường inox 2 tay quay có nệm

Còn hiệu lực

65625 19014607/HSCBA-HN 190001907/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG DUNG DỊCH NHỎ TAI OTOSAN NATURAL EAR DROPS

Còn hiệu lực