STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
65636 19013377/HSCBA-HCM 190001604/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Bàn phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

65637 19013378/HSCBA-HCM 190001605/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Đèn phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

65638 19009446/HSCBMB-HCM 190000263/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA CHAC 2

Còn hiệu lực

65639 19009445/HSCBMB-HCM 190000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Y KHOA MINH QUANG

Còn hiệu lực

65640 19001331/HSCBA-BD 190000036/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG AN Khẩu Trang Y Tế Hoàng An

Còn hiệu lực